Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Debaty

Jak „megaustawa” zmieniła proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce?

19 października odbyła się debata okrągłego stołu pt. "Jak „megaustawa” zmieniła proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce?". Organizatorami debaty byli Fundacja Wspomagania Wsi i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

 

W maju 2010 roku Prezydent podpisał tzw. „megaustawę”. Jednym aktem prawnym Sejm zmienił 13 innych ustaw i wprowadził nowe zasady planowania i wykonywania inwestycji związanych z ICT. Nowe prawo wprowadziło działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego do obowiązków samorządów.

 

Celem debaty było wytypowanie najważniejszych skutków działania „megaustawy”, zarówno pozytywnych (uproszczenie, przyspieszenie i rozszerzenie procesów inwestycyjnych), jak i negatywnych (zmiana sposobu myślenia o ICT w środowisku samorządowców).


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, ekspertów, organizacji pozarządowych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Owocem wspólnej dyskusji jest raport zawierający listę problemów oraz wyzwań związanych z wdrażaniem „meagustawy” oraz rekomendowane sposoby dalszego jej wdrażania i popularyzowania:

 

Pobierz raport w formacie PDF

Pobierz raport w formacie DOC

 

Wciąż nie wszyscy wiemy, po co budujemy społeczeństwo informacyjne – powiedział Piotr Rutkowski z Instytutu Mikromakro. Dla niektórych samorządów wystarczającym powodem budowy sieci szerokopasmowych są dostępne środki unijne i nie wszystkie samorządy zdają sobie sprawę z istnienia Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - dodał Rutkowski. Polecamy poniższą prezentację prelegenta, która w syntetyczny sposób opisuje skutki działania „megaustawy” po roku od jej wprowadzenia. Prezentacja dostępna jest również w formacie PDF:

 

 

 

Ustawa jest lepsza, niż gdyby jej w ogóle nie było – podkreślił Eugeniusz Gaca z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji:

 

 

 

Piotr Marciniak, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej:

 

O debacie napisali:

- Krajowe Forum Szerokopasmowe (www.forumszerokopasmowe.pl)

- Serwis Samorządowy PAP (www.samorzad.pap.pl)

- Media2 (www.media2.pl)

- red. Sławomir Kosieliński w serwisie Internet na Wsi (www.internetnawsi.pl)

 

 

Uczestnicy debaty:


Przedstawiciele przedsiębiorców:
Arkadiusz Milewski, Telekomunikacja Polska S.A.
Piotr Marciniak, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
Eugeniusz Gaca, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Michał Matuszewski, NowoNET
Józef Fedorczak, Telefony Podlaskie SA
Tadeusz Kempisty, Telefony Podlaskie SA
Dominik Szczepanik, Interkam

Przedstawiciele lokalnych samorządów:
Beata Sznajder, Urząd Miejski Mszczonów
Marek Janikowski, Wójt Gminy Stoszowice
Maria Truszkowska, Miasto Sokołów Podlaski
Artur Kołodziej, Gmina Ostrów Mazowiecka

Przedstawiciele instytucji centralnych:
Maciej Koziara, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Piotr Combik, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Elżbieta Kroszczyńska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci:

Piotr Rutkowski, Fundacja Instytut Mikromakro
Krzysztof Heller, Infostrategia
Wiesław Baług, ekspert rynku teleinformatycznego
Dariusz Gacoń, Instytut Łączności
Tomasz Wątor, Agencja Rozwoju Mazowsza
Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Jacek Pietrusiak, Fundacja Wspomagania Wsi

Gospodarze spotkania:
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi
Jerzy Żelichowski, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Debatę poprowadził red. Sławomir Kosieliński.

 

 

Organizatorami spotkania byli Fundacja Wspomagania Wsi i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

 

 

 

Opracowanie: InW

 

 

2011-11-17