Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Debaty

Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich

Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich była tematem kolejnej debaty Fundacji Wspomagania Wsi, która odbyła się 5 czerwca 2012 w Warszawie. Celem debaty było zidentyfikowanie szans i zagrożeń, związanych z dostosowaniem systemu odbioru odpadów w gminach wiejskich do nowych przepisów.

 

Za główną korzyść z wprowadzenia nowych przepisów uczestnicy uznali objęcie systemem wszystkich mieszkańców oraz budowę spójnego programu zarządzania odpadami.

 

Jako jeden z ważniejszych problemów z wdrożeniem nowego systemu wójtowie przedstawili brak funduszów w pierwszym okresie jego działania (zanim wpłyną pierwsze opłaty). Sugerowali, by państwo udostępniło źródła kredytowania, które zapobiegną brakowi płynności finansowej.

W debacie okrągłego stołu uczestniczyli przedstawiciele wiejskich samorządów, w których bądź już podjęto działania związane z reorganizacją odbioru odpadów, bądź działania te są aktualnie prowadzone, przedstawicielki Ministerstwa Środowiska, przedstawiciel Sejmu oraz praktycy – eksperci.

 

DO POBRANIA: RAPORT Z DEBATY.

 

Zobacz również filmową relację z debaty.

 

Uczestnicy:

Tadeusz Arkit, Członek sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,

Małgorzata Szymborska,  Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami,

Emilia Kołaczek, specjalista, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska,

Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego "Czyste Miasto Czysta Gmina" Orli Staw,

Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki,

Robert Wojciech Gagoś, Wójt Gminy Baranów,

Radosław Warzecha, Wójt Gminy Babice(gmina „turystyczno-łikendowa” w złotym środku pomiędzy Krakowem a Katowicami),

Marek Lasocki, Wójt Gminy Osieck,

Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin,

Agata Bartoszewicz, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Izabelin,

Stanisław Figlewicz, Kierownik Wydziału Komunalnego w Urzędzie Gminy Magnuszew,

Bartosz Gocek, Referent ds. gospodarki odpadami, Urząd Gminy Nowosolna,

Andrzej Grygiel, Koordynator ds. Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lesznowola,

Małgorzata Izdebska, Fundacja Nasza Ziemia,

dr inż. Andrzej Skalmowski, SEEN Technologie sp. z.o.o., były długoletni pracownik Politechniki Warszawskiej

Wiesława Kwiatkowska, ekspert FWW,

prof. dr hab. Edmund Kaca, dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,

Krzysztof Choromański, ekspert korporacji samorządowych,

Tadeusz Pokrywka, Stowarzyszenie KOMUNALNIK.

 

Poniżej kilka zdjęć z debaty:

 

 

Źródło: własne

2012-06-21