Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Konferencja inaugurująca projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

 

8 października br. w Urszulinie w województwie lubelskim odbyła się konferencja  inaugurująca projekt " Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III". W konferencji udział wzięli  przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, władze samorządowe, organizacje pozarządowe i przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, którzy wygłosili swoje prezentacje.

 

Na konferencji zaprezentowano trzecią edycję projektu „Wirtualne powiaty”- przedstawiono komu ma służyć program, jakie są jego cele, korzyści i założenia techniczne. Uczestnicy poznali także strategie budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim, rolę unijnych środków w rozwoju szerokopasmowego Internetu w regionie oraz przepisy prawne obowiązujące w Polsce w kontekście informatyzacji (megaustawa). Głos zabrali również operatorzy lokalni, wskazując korzyści z realizacji projektu dla ich branży [zobacz program konferencji].

 


Fot. 1. Od lewej stoją: Janusz Kloc, Starosta Włodawski, Marzena Śliz, doradca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Małgorzata Kolary-Woźniak, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe w Łęcznej, koordynator projektu, Adam Niwiński, Starosta Łęczyński

 

Program " Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III"  współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 30 mln złotych. Wkład własny partnerów projektu wynosi 15% całego przedsięwzięcia. Jest to obecnie największa i najdroższa inwestycja realizowana w województwie lubelskim.


W projekcie udział bierze 19 gmin z powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Na obszarze wielkości 2 400 km2 położonych jest 350 miejscowości, które zamieszkuje łącznie  ok.173 000 mieszkańców. Celem projektu jest zbudowanie regionalnej sieci szerokopasmowej i umożliwienie wszystkim mieszkańcom dostępu do Internetu. Projekt zakłada zbudowanie 8 kilometrów światłowodów (na terenach gęsto zaludnionych) i 19 stacji bazowych. Do terenów leśnych lub do zabudowy rozproszonej  Internet docierać będzie drogą radiową. Powstanie ponadto  260 hotspotów, ponad 100 bezpłatnych telecentrów na obszarach wiejskich (wyposażonych w komputery i drukarki) i system biblioteczny na terenie powiatu łęczyńskiego.

 

 


Fot. 2. Małgorzata Kolary-Woźniak i Rafał Kloc, autorzy projektu, podczas prezentacji 

 

Twórcy  projektu przewidują wzrost atrakcyjności turystycznej terenu poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim osobom przebywającym na terenie trzech powiatów. Służyć mają temu hotspoty, czyli 260 punktów, w których każdy z przenośnym komputerem będzie mógł skorzystać z Internetu. Ponadto powstaną strony internetowe promujące region (a szczególnie Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) i innowacyjny Punkt Informacji Turystycznej oferujący np. interaktywne przewodniki w formie mp3 i mapy.


Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Powiat łęczyński lokalnym liderem informatyzacji", w którym szczegółowo omówiony jest projekt "Wirtualne powiaty III"

 

Poniżej przedstawiamy tematy prezentacji wygłoszonych podczas konferencji:


Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. Założenia projektu
Małgorzata Kolary-Woźniak – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Rafał Kloc – Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu

Megaustawa – narzędzie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce
Marzena Śliz – Doradca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce. Wyniki badań i rekomendacje
Klara Malecka – Kierownik programu e-VITA . Fundacja Wspomagania Wsi

Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim w kontekście projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Piotr Janczarek – Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

E-administracja – wyzwania dla projektów platform regionalnych
Wojciech Romanek – Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wpływają na budowę sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie
Agnieszka Brzozowska – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Możliwości rozwoju dla operatorów lokalnych wynikające z realizacji projektu „Wirtualne powiaty ..”
Tomasz Augustyński – Swoboda net (operator lokalny)

 

Obecne kierunki rozwoju technologii WiMAX
Marcin Ścigaj – MSConnect Sp. z o. o. (operator lokalny)

 
Projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” objęty jest patronatem Fundacji Wspomagania Wsi i serwisu www.internetnawsi.pl


Autor: Magdalena Gromek

2010-10-11