Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Konferencje

Pierwsze spotkanie liderów programu e-VITA (OSAnet), 9-10 czerwca 2009

W dniach 9-10 czerwca 2009 w Przysieku koło Torunia odbyło się spotkanie liderów programu e-VITA III - OSANET.

 

Celem spotkania było omówienie organizacyjnych, technicznych i społecznych aspektów prowadzenia inwestycji teleinformatycznych przez samorząd, a także wymiana doświadczeń pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację tego typu inwestycji. W spotkaniu wzięło udział 31 uczestników - wójtów oraz pracowników urzędów gminnych z partnerstw: Zawady, Osielsko, Cekcyn i Dzierżoniów. Do prowadzenia zajęć zaproszono ekspertów związanych z budową ICT – Wiesława Baługa, Andrzeja Latuszka i Marzenę Łotys. 

 

W spotkaniu uczestniczyli liderzy z 4 partnerstw programu e-VITA III. 

 

Jakie działania powinny podjąć samorządy w związku z budową sieci szerokopasmowych? Odpowiada ekspert Fundacji Wspomagania Wsi Wiesław Baług  [zobacz video]

 

Dlaczego konsultacje społeczne są ważne? Marzena Łotys (Stowarzyszenie Edukacja Inaczej) [zobacz video]


 

Fragmenty wykładów zarejestrowane w czasie spotkania i prezentacje trenerów:

 

Eksperci Wiesław Baług i Andrzej Latuszek przedstawili wymagania Urzędów Marszałkowskich wobec gmin aplikujących do Regionalnych Programów Operacyjnych:

 

Następnie Marzena Łotys opisała problemy i zalecenia dotyczące prowadzenie masowych szkoleń z podstawowej obsługi komputera w gminie wiejskiej. Był to wstęp do warsztatu przeprowadzonego w dniu następnym. Zobacz również prezentację "Proces komunikacji między samorządem a mieszkańcami jako element metody e-VITA" [zobacz prezentację] [zobacz video]

 

Na zakończenie prezentacja Andrzeja Brzezińskiego (C&C Partners Telecom Sp. z o.o.) "Po co budować sieć szerokopasmową" - czyli przykłady jej wykorzystania [zobacz prezentację] [zobacz video]

2010-12-07