Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Konferencje

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

W dniach 14-16 maja 2009 roku w Marózie koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się VIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich.

 

„Ósmy Maróz” odbył się pod hasłem "Internet, edukacja, krajobraz, sztuka". W spotkaniu  wzięło udział 415 osób z całej Polski.  Byli to przedstawiciele: szkół, bibliotek, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń rozwoju wsi, OSP, urzędów gminnych, świetlic wiejskich, ośrodków pomocy społecznej, rad sołeckich i innych organizacji lokalnych.

 

W trakcie warsztatów, wykładów i spotkań uczestnikom przekazano jak ważną rolę może pełnić nowoczesna technologia w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i małych miast. Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Zaś nowoczesne technologie, a w szczególności Internet, dają szerokie możliwości działań na rzecz zachowania i rozwoju kultury, zarówno materialnej, jak i niematerialnej. Począwszy od digitalizacji zbiorów i powstawania wirtualnych muzeów, upowszechniania zwyczajów, strojów, kulinariów, po sprzedaż produktów lokalnych.

Relacje video ze spotkania, rekomendacje, wywiady i komentarze znajdują się tutaj.

 

2010-12-13