Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Partnerstwa międzygminne

W trzeciej edycji programu e-VITA udział wzięło 28 gmin i 560 miejscowości skupionych w 5 partnerstwach. Każdemu partnerstwu przewodniczyła jedna gmina-lider.

 

 

Nazwa projektu

Lider

Gminy wchodzące w skład partnerstwa:

Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej, e-VITA – Inter@ktywne gminy

Gmina
Dzierżoniów

Dzierżoniów, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie,

Bardo, Stoszowice

Społeczeństwo Informacyjne szansą rozwoju Gmin

Starostwo Tucholskie

Cekcyn, Tuchola, Śliwice, Lubiewo, Gostycyn, Kęsowo

Partnerska sieć internetowa
„Brama na bagna – okno na świat”

Gmina
Zawady

Zawady, Trzcianne, Kobylin-Borzymy,

Rutki-Kossaki

Edukacja - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego

Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Radwanice, Przemków

Budowa subregionalnej sieci IT

Gmina Rudna

Rudna, Głogów, Kotla, Żukowice

 

Wsparcie objęło bezpłatną, doradczą pomoc ekspertów w planowaniu budowy sieci teleinformatycznych, szkolenia dla lokalnych liderów w zakresie planowania i prowadzenia projektów budowy społeczeństwa informacyjnego oraz dofinansowanie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o środki Unii Europejskiej na realizację inwestycji. W efekcie przygotowań pięć międzygminnych partnerstw zaplanowało inwestycje, przygotowało dla nich studia wykonalności i programy funkcjonalno-użytkowe oraz złożyło wnioski o dofinansowanie budowy sieci ze środków UE.

 

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie zarówno na formalnym, jak i pierwszym, merytorycznym etapie oceny. W okresie trwania programu nie zostały jednak wydane ostateczne decyzje dotyczące finansowania inwestycji.

 

Projekty, o których dofinansowanie aplikowały partnerstwa, przewidywały poprawę szerokopasmowego dostępu do Internetu. Plany budowy szerokopasmowych sieci objęły 28 gmin i 560 miejscowości. Łączna wartość przygotowanych projektów wyniosła 85 000 000 zł. Partnerstwa aplikowały o dofinansowanie w wysokości 84 lub 85% wartości inwestycji.

 

Usługi doradcze dla partnerstw były udzielane przez ekspertów rynku teleinformatycznego: Wiesława Baługa, Andrzeja Latuszka i Eugeniusza Gacę. Poprzedzone były analizą potrzeb partnerstw. Eksperci pomagali liderom i przedstawicielom wszystkich gmin przejść przez proces planowania sieci, wspierali ich też w rozmowach z instytucjami grantodawczymi i wykonawcami dokumentacji.

 

 

2009-05-27