Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Rola gminnych samorządów i biznesu w zapewnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi i małych miast

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zaczynają traktować dostęp do usług szerokopasmowych jako zadanie własne, dźwignię rozwoju swojej gminy, powiatu i województwa. Takiemu podejściu sprzyja procedowany właśnie w Sejmie RP projekt Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. Megaustawa. Jednakże interwencja publiczna zawsze rodzi dylemat, jak ją przeprowadzić, by mogła spełnić swój cel, ale nie ograniczała konkurencyjności i pobudziła rynek do samodzielnego działania.

 

Mając to na uwadze, Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności (w ramach Programu e-VITA) i z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowała 31 marca 2010 r. spotkanie przy „okrągłym stole”. Celem spotkania było określenie zalecanych modeli interwencji gminnych samorządów w rozwój infrastruktury dostępu do Internetu

na obszarach nieatrakcyjnych dla biznesu.

 

   

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 - lokalnych samorządów    

 - urzędów marszałkowskich

 - instytucji centralnych

 - przedsiębiorstw

 - organizacji pozarządowych

 - oraz eksperci rynku teleinformatycznego.

 

 

 

Debatę otworzyła prezentacja Wiesławy Kwiatkowskiej pt. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili.

 

Niniejszy raport jest podsumowaniem rekomendacji omówionych w trakcie debaty. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo:

 

 Otwarcie spotkania

 

Wiesława Kwiatkowska, Zmiany w prawie

 

Agnieszka Suska-Buława, MSWiA

 

Agnieszka Zaborowska, Ministerstwo Infrastruktury

 

Marek Janikowski, Wójt Gminy Stoszowice

 

 

Marek Klara, Wójt Gminy Miejsce Piastowe

 

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Miasta Mszczonowa

 

Paweł Pogorzelski, Wójt Gminy Zawady

 

Tomasz Białobłocki, TP SA

 

Eugeniusz Gaca, KIGEiT

 

Mariusz Wątor, NETMAR

 

Piotr Rutkowski, Fundacja "Instytut Mikromakro"

 

Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie "Komputer w Firmie"

 

Paweł Pogorzelski, dyskusja

  

Mariusz Wątor, dyskusja

 

Kamil Kurek, dyskusja

 

Jurand Drop, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Marek Janikowski, dyskusja

 

Eugeniusz Gaca, podsumowanie

 

 

 

Lista uczestników debaty:

 

Przedstawiciele lokalnych samorządów:

 • Wiesław Gołaszewski, Wójt Gminy Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie

 • Marek Janikowski, Wójt Gminy Stoszowice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie

 • Marek Klara, Wójt Gminy Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 • Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Miasta Mszczonowa, Urząd Miejski w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województw mazowieckie

 • Paweł Pogorzelski, Wójt Gminy Zawady, powiat białostocki, województwo podlaskie

 • Henryk Toryfter, Wójt Gminy Baranowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie

 

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich:

 • Krzysztof Bielawski, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 • Dariusz Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Przedstawiciele instytucji centralnych:

 • Agnieszka Zaborowska, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Infrastruktury

 • Maciej Koziara, Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Agnieszka Suska-Buława, Naczelnik Wydziału Funduszy Strukturalnych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Jurand Drop, Naczelnik Wydziału Strategii i Koordynacji Inicjatyw Krajowych , Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mariusz Dąbrowski, Wydział Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Paweł Pacek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  

 

Przedstawiciele przedsiębiorstw:

 • Tomasz Białobłocki, Dyrektor ds. Projektów Publiczno- Prywatnych Telekomunikacja Polska S.A.

 • Kamil Kurek, Wiceprezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

 • Eugeniusz Gaca, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 • Mariusz Wątor, NETMAR

 • Michał Matuszewski, NowoNET

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci:

 • Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy, Polsko- Amerykańska Fundacji Wolności

 • Piotr Rutkowski, Fundacja „Instytut Mikromakro”

 • Krzysztof Heller, Infostrategia

 • Wiesław Baług, ekspert Fundacji Wspomagania Wsi

 • Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie "Komputer w Firmie"

 • Dariusz Gacoń, Instytut Łączności

 • Józef Orzeł, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

 • Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi


Prowadzący: Sławomir Kosieliński, Computerworld


Organizatorzy: Wiesława Kwiatkowska, Piotr Szczepański, Klara Malecka, Jacek Pietrusiak, Krystian Połomski

 

 

O debacie napisali:

Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Krajowe Forum Szerokopasmowe www.forumszerokopsamowe.pl

Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl

Rzeczpospolita "Zbyt wolna walka z białymi plamami"  www.rp.pl

Rzeczpospolita  "Szerokim pasmem z samorządu" www.rp.pl

2010-04-04