Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Witryna Wiejska

Witryna Wiejska (www.witrynawiejska.org.pl) jest portalem dla mieszkańców wsi i małych miast oraz wszystkich zainteresowanych, stworzonym w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 


Na witrynie znajdują się informacje o aktualnych problemach polskiej wsi, o tym, co łączy i dzieli lokalne środowiska. Prezentowane są opinie ekspertów w dziedzinie nowych technologii, informatyzacji obszarów wiejskich, wykorzystania funduszy unijnych, prowadzenia biznesu czy działań organizacji społecznych.


Każdy miesiąc poświęcony jest innej tematyce – stąd witrynowe „tematy miesiąca”.

 

Na Witrynie znajduje się biblioteka, ze wszystkimi fundacyjnymi publikacjami. Każdego miesiąca do czytelników  rozsyłany jest także biuletyn informacyjny.

 

W skład Witryny Wiejskiej wchodzą serwisy:

  • Internet na Wsi (Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA)

  • Przedsiębiorczość (Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

  • Działania społeczne (Serwis dla wiejskich organizacji społecznych)

  • Zwierzęta na Wsi (Serwis dla przyjaciół zwierząt)

  • Atlas Inicjatyw (serwis zawiera opisy działań i projektów realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe. Atlas to idealne źródło pomysłów dla tych, którzy chcą działać w swoich regionach i nawiązać kontakty z aktywistami z innych regionów kraju).


Witryna Wiejska to także miejsce zawierające aktualne informacje o szkoleniach, konkursach, grantach i działalności Fundacji Wspomagania Wsi .


W 2011 roku Witrynę odwiedziło ponad 400 000 unikalnych użytkowników.
 

Zobacz również historię Witryny Wiejskiej w programie e-VITAe-VITA II.
 

2010-07-27