Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Wykorzystanie środków z działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - odpowiedź na postulaty

 

intro | postulaty  | odpowiedź wiceministra MSWiA na postulaty | dyskusjauczestnicypodsumowanieco piszą inni

 


Poniżej prezentujemy odpowiedź wiceministra MSWiA Witolda Drożdża na postulaty zgłaszane przez uczestników debaty.

... Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za jej zorganizowanie, pomogła nam ona usystematyzować wiedzę nt oczekiwań związanych z 8.4. Mam nadzieję, że podjęte przez nas w ostatnim czasie działania skutecznie uatrakcyjnią ten mechanizm finansowania inwestycji telekomunikacyjnych i przyczynią się do upowszechnienia dostępu do internetu szerokopasmowego...Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych i Administracji

Witold Drożdż
Podsekretarz Stanu

 

[pobierz pełną odpowiedź w formacie PDF]

2010-08-25