Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Wykorzystanie środków z działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - debata

 

intro | postulaty  | odpowiedź wiceministra MSWiA na postulaty | dyskusjauczestnicypodsumowanieco piszą inni

10 września odbyło się spotkanie „przy okrągłym stole”, poświęcone działaniu 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Uczestnicy spotkania: operatorzy teleinformatyczni (beneficjenci działania 8.4.), przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających operatorów, niezależni eksperci, przedstawiciele samorządów lokalnych, Agencji Rozwoju Mazowsza, MSWiA oraz UKE, wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, co utrudnia małym i średnim operatorom efektywne wykorzystanie unijnych środków, przeznaczonych na budowę sieci „ostatniej mili”?

Organizatorami spotkania były Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w ramach programu e-VITA III), we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI). Patronat medialny objęli tygodnik Computerworld i Witryna Wiejska.


Wypracowane postulaty zostały przekazane ich głównym adresatom: Witoldowi Drożdżowi, Podsekretarzowi Stanu w

MSWiA, Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”,  Annie Streżyńskiej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Magdalenie Gaj, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Działanie 8.4 PO IG ma na celu stworzenie możliwości dostarczania dostępu do Internetu na terenach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych finansowo się nie opłaca (na terenie tzw. „białych plam”). O dofinansowanie budowy sieci, które dotrą bezpośrednio do mieszkańców i instytucji (nazywanych sieciami dostępowymi lub „sieciami ostatniej mili”), mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe.

 

 

[Przeczytaj komentarz Tomasza Kulisiewicza na temat dostępności Internetu w Polsce]


Kolejna debata przy "okrągłym stole" jest jednocześnie prologiem VI Forum usług szerokopasmowych, które odbędzie się w końcu listopada w Warszawie. Organizatorem VI Forum jest redakcja Computerworld.

2010-08-25