Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

Podsumowanie programu e-VITA

13 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące siedmioletni program e-VITA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych części gmin zaangażowanych w program oraz przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Uczestnicy spotkania wskazali działania przeprowadzone w ramach programu e-VITA, które w ich opinii najefektywniej wsparły wykorzystanie ITC w gminach.

 

Za najbardziej efektywne elementy programu e-VITA uznano:


Działania wspierające budowę sieci

    - dotacje

    - doradztwo techniczne

    - pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie tworzenia lokalnych sieci informatycznych ze środków unijnych (w momencie prowadzenia spotkania nie znane były jeszcze decyzje Urzędów Marszałkowskich, dotyczące przyznania dotacji).

 

Dostarczenie decydentom i lokalnym liderom argumentów na rzecz inwestowania w  ITC

    - spotkania, seminaria, konferencje, debaty umożliwiające wymianę opinii

    - poradniki, Witryna Wiejska, Atlas Inicjatyw, Internet na Wsi upowszechniające zgromadzone w programie e-VITA zasoby wiedzy

 

Zwiększenie kompetencji mieszkańców w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz ich wykorzystania w codziennym życiu

    - szkolenia bezpośrednie oraz  e-learning

    - dotacje na małe projekty 

    - poradniki, Witryna Wiejska, Atlas Inicjatyw, Internet na Wsi upowszechniające zgromadzone w e-VITA zasoby wiedzy

    - warsztaty/wykłady na spotkaniach przedstawicieli wiejskich NGO w Marózie

             

Za najważniejsze cechy programu e-VITA uznano:


Kompleksowość wsparcia

Program e-VITA to nie tylko wsparcie budowy sieci (w tym pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne), ale także zastosowanie różnorodnych instrumentów dostarczania wiedzy o wykorzystaniu ITC w rozwoju wsi (portal, serwisy internetowe, poradniki, warsztaty, szkolenia) oraz wymiany opinii różnych środowisk (np. debaty, konferencje, spotkania umożliwiające wymianę opinii przedstawicieli gmin z administracją szczebla wojewódzkiego i centralnego, spotkania inicjujące współpracę międzysektorową).

 

Szeroki zakres doradztwa

Od doradztwa dla decydentów dostarczającego argumentów za inwestowaniem w ITC, przez doradztwo dotyczące działań społecznych i edukacyjnych po doradztwo techniczne.

 

Monitorowanie potrzeb beneficjentów w trakcie trwania programu

Program został w III edycji  przebudowany m.in. ze względu na zmieniające się potrzeby oraz pojawienie się możliwości aplikowania o środki unijne. Działania programu skoncentrowano na dostępie do Internetu.


Rekomendacje dotyczące głównych kierunków dalszych działań:

I. Rozwijanie platformy do komunikacji i lobbingu na rzecz ICT - debaty, konferencje, seminaria z udziałem władz lokalnych, wojewódzkich, centralnych, dysponentów środków unijnych. Przykładowe tematy: likwidacja przeszkód prawnych, wypracowanie wytycznych centralnych/systemowych dla regionów.

 

II. Upowszechnianie dobrych praktyk wykorzystania ICT w rozwoju lokalnym przez przekazywanie wiedzy mieszkańcom i kadrze administracji samorządowej.

 

III. Szeroka popularyzacja sprawdzonych form wykorzystania ICT w rozwoju lokalnym - wykorzystanie różnych mediów, dalszy rozwój portali.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

Andrzej Bobrek, Urząd Gminy Rudna

Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn

Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów

Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Marek Kujawa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Marzena Łotys, Stowarzyszenie „Edukacja inaczej” (prowadząca spotkanie)

Paweł Pogorzelski, Wójt Gminy Zawady do 2010 roku

Marek Richter, Urząd Gminy Dobrcz

Marcin Skonieczka, Wójt Gminy Płużnica

Radosław Jasiński, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Wiesław Baług, ekspert Fundacji Wspomagania Wsi

Monika Dolińska, Fundacja Wspomagania Wsi

Magdalena Gromek, Fundacja Wspomagania Wsi

Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi

Jacek Pietrusiak, Fundacja Wspomagania Wsi

Krystian Połomski, Fundacja Wspomagania Wsi

Mikołaj Tomasz Steppa, Fundacja Wspomagania Wsi

Piotr Subotkiewicz, Fundacja Wspomagania Wsi

Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi

 

Redakcja serwisu Internet na Wsi

2012-03-14