Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_fc9ee836b2d181d0e97999291e686204, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - Wykorzystanie środków unijnych na budowę społeczeństwa informacyjnego

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Wykorzystanie środków unijnych na budowę społeczeństwa informacyjnego

"Raport z wykorzystania środków unijnych na budowę społeczeństwa informacyjnego" powstał na podstawie ogólnie dostępnych danych, prezentowanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Raport obejmuje działania wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z budową sieci teleinformatycznych. Tabela z podsumowaniem wykorzystania środków znajduje się tutaj.

 

W poszczególnych województwach programy budowy społeczeństwa informacyjnego znacząco od siebie odbiegają, dodatkowo dane publiczne są w różny sposób prezentowane. Z tego powodu trudne jest jednoznaczne określenie stopnia wykorzystania środków unijnych na konkretne projekty, np. budowę sieci teleinformatycznych. Dlatego w opisie umieściliśmy możliwie jak najwięcej informacji szczegółowych pozwalających na własną ocenę wykorzystania środków unijnych.

 

Trudno również porównywać RPO, w którym wszystkie środki zostały przeznaczone na realizację dwóch bardzo dużych projektów z województwami, gdzie wspieranych jest czasami blisko 100 małych inicjatyw.

 

Dane w poszczególnych województwach są prezentowane w różnoraki sposób. Najczęściej jako przetworzone pliki *.pdf z oficjalnych dokumentów marszałków. Taki sposób umieszczania danych łatwy do przeprowadzenia dla urzędników jest trudny do ujednolicenia w tabeli. W informacjach brak również opisów projektów, a jedynie tytuły. 

 

Szczegółowe opisy poszczególnych programów operacyjnych zawarte są w "Katalogu środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego". Każde z szesnastu województw Polski realizuje w latach 2007-2013 własny program operacyjny, który został przygotowany w odpowiedzi na lokalne potrzeby oraz jest dostosowany do specyfiki województwa. Realizacja programów ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu oraz zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województw.

 

RPO są również uzupełnieniem krajowych programów operacyjnych (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Na realizację 16 RPO alokowano 16,6 mld EUR z całkowitej puli 67,3 mld EUR przeznaczonych na realizację NSRO, co stanowi 24,7%. Podział środków pomiędzy poszczególne regiony został dokonany w oparciu o algorytm uwzględniający 3 zmienne: populację, BKB per capita, poziom bezrobocia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz katalogiem.

2010-11-10