Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.Internet na wsi krok po kroku

 

Planowanie i strategia

Z punktu widzenia prac nad siecią internetową w gminie najważniejsze znaczenie ma dobre zaplanowanie i strategia rozwoju. Planowanie przekłada się bezpośrednio na strategię, która jest długofalowym dokumentem prac informatyzacji gminy.

 

Dostęp do Internetu

Po przygotowaniu strategii czas na kolejne etapy procesu inwestycyjnego: finansowanie budowy, przygotowanie dokumentacji, eksploatację wybudowanej sieci. W dziale omówione zostały kolejne kroki prowadzenia inwestycji: od uzyskania pozwolenia na budowę po odbiór końcowy inwestycji.

 

Edukacja

Zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej nie gwarantuje, że będzie ona wykorzystywana w sposób wpływający na szybszy rozwój gminy. Mieszkańcom i przedstawicielom gminy należy zapewnić możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, aby potrafili korzystać z informacji, narzędzi i usług dostępnych w Internecie.

 

Zasoby i usługi w sieci

Internet znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Służy sprawnemu działaniu lokalnych instytucji (e-urząd), pobudzeniu przedsiębiorczości w gminie (e-marketnig, e-handel) i innych. Aby wykorzystywać Internet w lokalnych sprawach, konieczne jest tworzenie zasobów (przykładowo stron internetowych) przez lokalne instytucje, grupy i organizacje, z których będą mogli korzystać mieszkańcy i inne zainteresowane osoby.

 

Doskonalenie

Internet i internetowe technologie rozwijają się bardzo dynamicznie. Powstają nowe oprogramowania, usługi on-line zastępują tradycyjne, pojawiają się nowe możliwości finansowania informatyzacji. Aby nadążyć za postępem w Internecie, użytkownicy sieci powinni cały czas doskonalić swoje umiejętności.