Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Dostęp do Internetu

Poradniki

Sieć IP w wiejskiej gminie

Artykuł Jacka Pietrusiaka "Sieć IP w wiejskiej gminie" przedstawia inwestycję w szerokopasmowy Internet na wsi i sieci IP jako korzyść publiczną.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Od strategii do wdrożenia

Krótki artykuł Jerzego Łuczaka pt. "Od strategii do wdrożenia" pochodzi z publikacji  "Internet w rozwoju małej gminy". W artykule oprócz zagadnień dotyczących planowania autor porusza również kwestie związane z budową sieci.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Ocena wpływu oddziaływania na środowisko dla projektu sieci szerokopasmowych. Stan prawny

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Propozycje rozwiązań budowy sieci dostępowej „ostatniej mili” dla operatorów lokalnych

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji

Fragment ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument przygotowany został w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Dokument można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.

Wniosek o odstępstwa UMWD w sprawie wniosku o dofinansowanie sieci IP

Jak napisać wniosek do urzędu marszałkowskiego w sprawie odstępstw w sprawie wniosku dofinansowanie sieci IP?

Przedstawiamy wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przygotowany przez Wiesława Baługa w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Wniosek można przeczytać na naszej stronie lub bezpłatnie pobrać w formacie doc.

Formularz oferty na wykonanie koncepcji budowy regionalnej infrastruktury internetowej sieci szerokopasmowej

Dokument przygotował Wiesław Baług w ramach usług doradczych dla klastrów w programie e-VITA III. Formularz można przeczytać poniżej lub pobrać bezpłatnie w formie doc.