Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Jak przebiegała budowa w gminie Stoszowice - fotostory


 


Ekipa z Computerland przyjechała do Srebrnej Góry i wyładowuje sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia testów.


Przyjechał podnośnik. Do przeprowadzenia większości pomiarów sygnału radiowego
niezbędny był podnośnik.


Instalowanie rury na koszu podnośnika na której będzie zamontowana antena.


GOK (Gminny Ośrodek Kultury). Jedna z lokalizacji w SG gdzie wykonywano pomiar sygnału.


Pomiar sygnału z odległości ponad 10 km. Tuż przed Ząbkowicami Śląskimi.
Przygotowanie anteny do pomiaru.


Pomiar sygnału w „polach” na drodze rowerowej na wysokości Stoszowic.


Wizyta na forcie Rogowym II w Srebrnej Górze. Cel – poszukiwanie najdogodniejszej
lokalizacji dla nadajnika.


Wizyta w pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Srebrnej Górze. Cel – określenie
zapotrzebowania do modernizacji sieci wewnętrznej.


Budzów – ustalanie najkorzystniejszej lokalizacji anten rozsiewających sygnał dla
miejscowości Budzów.


Budzów – ZUK – lokalizacja na której mają się znaleźć anteny dostarczające sygnał dla
osiedla w Srebrnej Górze i Budzowa.


Stoszowice – żeby był sygnał musi być kontakt wzrokowy nadajnika z anteną odbiorczą…
Ekipa sprawdza sytuację z góry, by określić które miejsce będzie najkorzystniejsze dla
nadajnika, by jak najwięcej osób mogło z niego korzystać.


Ekipa sprawdza sytuację z góry by określić, które miejsce będzie najkorzystniejsze dla
nadajnika, by jak najwięcej osób mogło z niego korzystać. Miejscowość Przedborowa na
wysokości świetlicy wiejskiej.


Po audytach gdy została podjęta decyzja, że najkorzystniej będzie doprowadzać sygnał
światłowodem, należało się do tego przygotować. Pierwszym krokiem uzyskania pozwolenia
na budowę magistrali światłowodowej było przygotowanie Decyzji Lokalizacji Celu
Publicznego (DLCP).  DLCP miała 24 załączniki.


Wójt Gminy Stoszowice Patryk Wild złożył ponad 1100 podpisów na DLCP.
Po przygotowaniu projektu DLCP i jego uprawomocnieniu, po wszystkich uzgodnieniach
z PKP, TPSA, DZDW (dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
ZDP (zarząd Dróg Powiatowych), ZGW(zarząd Gospodarki Wodnej)i ZUD, Starostwo
Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich wydało pozwolenie na budowę.


Dostarczono światłowody.


oraz rury osłonowe HDPE fi 40.


Geodeta wytyczający trasę pod wykop.


Stoszowice - koparka łańcuchowa kopała wąski wykop na głębokość 80cm.


Ludzie ręcznie wkładali rurę osłonową w ziemię,


na którą szła folia ostrzegawcza.


Rurę należało przykryć 20 cm ziemi a dopiero potem kładziono taśmę z napisem
„uwaga kabel światłowodowy”.


Pługoukładacz to maszyna, po której nie trzeba zasypywać wykopu. Zostaje tylko ślad w 
postaci 2 cm przerwy w ziemi której już po tygodniu nie było widać. Pługoukładacz
za jenym zamachem kładzie i rurę HDPE i taśmę ostrzegawczą. W ciągu 8 godzin przy
przyjaznym gruncie jest w stanie położyć 3000 metrów rury.


Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, bardzo wygodne podczas
przechodzenia pod drogami, rzekami oraz miejscami gdzie kopanie koparką lub ręcznie
było bardzo niewdzięczne i długotrwałe. Najdłuższy przewiert jaki został wykonany podczas
budowy GSS miał ponad 70m.


Urządzenie to przewierca się po ziemią po czym zmienia się głowicę z wiertła na hak i 
podłącza się rurę HDPE. Następnie wyciąga się ją w odwrotnym kierunku do wiercenia.


Przewiert trafił idealnie.


Malutka kopareczka – wjeżdżała tam gdzie żaden inny wielki sprzęt nie był w stanie.


UGS(Urząd Gminy Stoszowice) - ekipa od radia montuje okablowanie do anten.


Jedna z szaf krosowych w serwerowni UGS.


Dla serwerowni musiała być wykonana osobna instalacja elektryczna.


UGS – ekipa radiowców montuje anteny rozsiewające na maszcie urzędu.


Lokalizacja – Różana, „Dom sołtysa” oddzielna instalacja elektryczna dla anten
rozsiewających sygnał.


Ekipa radiowców szykująca się do wejścia i montowania anten na wieży kościoła w 
Grodziszczu.


Maszyna, która wstrzeliwuje pod ciśnieniem światłowód w rurę HDPE.


Stoszowice – już zimno – prace trwają – doprowadzanie rury HDPE do szkoły podstawowej
w Stoszowicach.


Było zimno ale się udało. Jest światłowód wewnątrz UG.


Antena na wieży kościoła poewangelickiego w Srebrnej Górze.

2005-09-30