Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Planowanie i strategia

Poradniki

Od strategii do wdrożenia

Krótki artykuł Jerzego Łuczaka pt. "Od strategii do wdrożenia" obejmuje zagadnienia związane ze strategią informatyzacji, audytem przedwdrożeniowym, koncepcją budowy sieci teleinformatycznej, projektem technicznym i wdrożeniem zaprojektowanego systemu.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Od strategii do wdrożenia

Prezentacja Jerzego Łuczaka "Od strategii do wdrożenia" przedstawia techniczne aspekty związane z integracją infrastruktury teleinformatycznej na podstwie doświadczeń programu e-VITA.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

 

Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie

Prezentacja multimedialna Emilii Branny zawiera listę pytań na temat potrzeby rozwoju sieci i usług elektronicznych (e-urzędu /e-government/, e-gospodarki, e-edukacji), które gmina jako inwestor powinna zadać swoim mieszkańcom.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Budowanie strategii rozwoju informatyzacji gminy wiejskiej

Prezentacja Krzysztofa Hellera "Budowanie strategii rozwoju informatyzacji gminy wiejskiej" w kilku slajdach pokazuje kolejność działań planowania inwestycji telekomunikacyjnych.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Telecentra - modele organizacyjne publicznego dostępu do Internetu

Prezentacja Tomasza Kupidury "Telecentra - modele organizacyjne publicznego dostępu do Internetu" przedstawia sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności do Internetu na terenach wiejskich.

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF.

Internet w urzędzie gminy

Prezentacja Kajetana Wojsyka "Internet w urzędzie gminy" przedstawia korzyści wynikające z wykorzystywania Internetu w lokalnej administracji.

Kliknij, aby pobrać dokument w PDF.

Tworzenie strategii rozwoju narzędzi internetowych w gminach

W niniejszym artykule Michał Brennek utożsamia narzędzia informatyczne z narzędziami internetowymi. Mechanizmy internetu poprzez swoją elastyczność stały się obecnie standardem obsługi informacji. Dlatego też pod pojęciem narzędzia informatyczne rozumie się takie narzędzia, które pozwalają na współdzielenie wielu, różnych zasobów – są, więc narzędziami internetowymi.

 

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF