Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce

Fundacja Wiedza Lokalna na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przygotowała raport INTERNET NA WSI 2009. WYKORZYSTANIE INTERNETU NA TERENACH WIEJSKICH W POLSCE. STAN NA ROK 2009. Raport prezentuje opis populacji polskich internautów Anno Domini 2009 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Raport opiera się na publicznie dostępnych danych pochodzących z badań opinii przeprowadzanych w ostatnich latach przez firmy badawcze.

 

Prezentowany materiał składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono zestawienie danych pochodzących z badań wykonanych w latach 2008-2010, omawianych najczęściej w ujęciu dynamicznym (uwzględniającym zmiany w kolejnych latach). Zebrane informacje opisują najważniejsze przekształcenia społeczności polskich internautów oraz pokazują omawiane procesy na tle społeczności innych państw Unii Europejskiej. Ważną częścią tego rozdziału jest krótkie porównanie dwóch populacji: internautów z osobami, które nie korzystają z internetu. Dane zawarte z tej części pochodzą z publicznie dostępnych raportów badawczych, które nie traktują w sposób uprzywilejowany zmiennej „miasto/wieś”. Oznacza to, że dane dla trenów wiejskich mogliśmy analizować jedynie dla tych nielicznych przypadków, w których zmienna ta („miast/wieś”, czy dokładniej „klasa wielkości miejscowości”) została uwzględniona przez autorów owych raportów. Jednocześnie, przeprowadzenie własnych analiz w oparciu o materiał zebrany w omawianych badaniach było niemożliwe z powodu braku dostępu do zbioru danych. W przypadku badań finansowanych ze środków publicznych (np. badania zlecanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) brak publicznie dostępnego zbioru danych traktujemy jako ograniczenie prawa do dostępu do informacji publicznej.

 

W drugiej części raportu szczegółowo przeanalizowano, w jaki sposób mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z internetu. Analizę oparto na zbiorze danych zebranych w ramach badania „Diagnoza społeczna 2009” przeprowadzanego przez Radę Monitoringu Społecznego. Jest to w tej chwili największy zbiór danych dotyczących m. in. sposobów korzystania z internetu, który jest publicznie dostępny (co oznacza, że może być przetwarzany/analizowany na potrzeby kolejnych opracowań naukowych).
 

2010-06-18

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF