Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Mały Płock

Mały Płock jest typową gminą rolniczą, gdzie podstawowym  źródłem utrzymania jest uprawa roli. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 63 łącząca Giżycko z Łomżą oraz Białoruś i Ukrainę z Rosją. Gmina Mały Płock jest jedną z najmniej uprzemysłowionych gmin w województwie podlaskim. Brakuje tutaj obiektów przemysłowych, które mogłyby w poważnym stopniu wpływać na pogorszenie środowiska.

 

Sieć teleinformatyczna dla Gminy Mały Płock połączyła z Internetem następujące obiekty gminne:

  • Urząd Gminy:

  • Gminny Centrum Reagowania (budynek Urzędu Gminy),

  • Biblioteka,

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

  • Gimnazjum i Szkoła Podstawowa,

  • Gminne Centrum Informacji (budynek Gimnazjum).

 

Podsystem dostępu do sieci Internet zlokalizowany został w budynku Urzędu Gminy, gdzie zakończone jest łącze Frame Relay Polak-T.

Urządzeń radiowych użyto do połączenia pomiędzy sobą poszczególnych węzłów sieci (połączenia punkt-punkt), oraz utworzenia komórki abonenckiej. System połączeń radiowych składa się z węzła centralnego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy, stacji rozsiewczej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy i węzła zlokalizowanego w budynku Gimnazjum.

Stacje abonenckie zlokalizowane w obiektach gminnych to abonenci systemu należący do instytucji i urzędów gminy. Są nimi:

  • Gimnazjum,

  • Szkoła Podstawowa,

  • Gminne Centrum Informacji.

 

Abonenci indywidualni, czyli tzw. gospodarstwa domowe znajdujące się w polu sygnału radiowego również mogli korzystać z systemu dostępu abonenckiego WLAN.

Wdrożenie infrastruktury informatycznej w postaci sprzętu Cisco wymagało podjęcia ze strony gminy działań zmierzających do dostosowania posiadanej infrastruktury do wymogów sprzętu, który miał być zainstalowany. Instalacja wspomnianego sprzętu miała mieć miejsce w wybranych  lokalizacjach. W tych obiektach dokonano modernizacji sieci lokalnej, a także wykonano dedykowaną instalację zasilającą, a w przypadku budynku urzędu również instalację odgromiającą.

 

Gmina Mały Płock wzięła udział w drugiej edycji programu e-VITA. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł Radosława Borawskiego "Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Mały Płock"

2010-12-27