Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Recz

Miasto i siedziba gminy Recz położone są w powiecie choszczeńskim (województwo zachodniopomorskie) nad rzeką Iną.

 

Sieć teleinformatyczna dla Gminy Recz, zbudowana w ramach programu, połączyła z Internetem Urząd Gminy, Gimnazjum i Szkołę Podstawową

 

Podsystem dostępu do sieci Internet zlokalizowany został w budynku Urzędu Gminy, gdzie zakończone jest łącze Frame Relay Polak-T.

Sieć umożliwiła podłączenie poprzez interfejs radiowy WLAN IEEE 802.11b gospodarstw domowych znajdujących się w polu działania systemu radiowego. Zastosowane zostały urządzenia radiowe pracujące w standardzie IEEE 802.11b z serii Cisco Aironet 1310. Urządzenia radiowe użyte zostały do połączenia pomiędzy sobą poszczególnych węzłów sieci (połączenia punkt-punkt).

System połączeń radiowych składa się z:

  • Węzła centralnego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy

  • Jednej stacji abonenckiej zlokalizowanej w Szkole

 

Dla punku rozsiewczego w Urzędzie Gminy wybrano anteny „oświetlające” ulicę ratuszową w kierunku szkoły i drugą w kierunku MGOPS oraz antenę kierunkową oświetlająca osiedle “Słoneczne”.

Stacje abonenckie zlokalizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W budynku Urzędu Gminy i w Gimnazjum została zbudowana lokalna sieć komputerowa.

 

Podsystem autentykacji realizowano w oparciu o serwer Cisco Secure ACS. Zadaniem tego systemu było autentykowanie (hasło i nazwa użytkownika) urządzeń i użytkowników, które chciały uzyskać dostęp do zasobów sieci. Jest to szczególnie ważny element systemu ze względu na to, że sieć miała charakter radiowy (dostęp do sieci nie jest fizycznie limitowany).

W trakcie realizacji programu e-VITA Gmina Recz poszukiwała równolegle wiele innych rozwiązań w rozwój IT. W gminie utworzono Gminne Centrum Informacji,  gdzie można skorzystać z Internetu. W Bibliotece miejskiej znajdują się trzy komputery z programu „Ikonka” gdzie można również bezpłatnie korzystać z Internetu. Ponadto urząd pozyskał sprzęt komputerowy w ramach tworzenia Gminnych Centrów Reagowania. Szkoła w Lubieniowie otrzymała pracownię internetową ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Gmina Recz wzięła udział w drugiej edycji programu e-VITA. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł Doroty Miśkiewicz "Gmina Recz samowystarczalna informatycznie".

2010-12-27