Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Wykorzystanie wiedzy

W jaki sposób wykorzystać Internet i nowoczesne technologie w rozwoju małych społeczności? Na to pytanie odpowiedź próbowały znaleźć 22 organizacje realizując projekty "Internet w rozwoju lokalnym".

W ramach programu e-VITA listopadzie w 2004 roku i lutym 2005 roku Fundacja Wspomagania Wsi przyznała dotacje lokalnym stowarzyszeniom oraz grupom nieformalnym z gmin objętych programem. Jak pokazał konkurs grantowy przez Internet można robić naprawdę wiele ciekawych rzeczy.

 

Poniżej projekty zrealizowane przez organizacje, które wygrały konkurs.

Jak pokazują dotychczasowe działania, konkurs spełnił swoje zadanie. Ich efektem nie są bowiem tylko powstałe strony internetowe, czy punkty z dostępem do Internetu. Największą zaletą przeprowadzonych projektów jest fakt, iż ich powodzenie zależało od wspólnego działania mieszkańców, wspólnego działania na rzecz swojej społeczności, na rzecz swojej gminy. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych projektów.

 

Druga inicjatywa, czyli Gminna Platforma Edukacyjna i i-jarmark to projekty, które miały na celu przedstawienie dobrych praktyk wykorzystania nowych technologii w codziennym życiu mieszkańców wsi.

 

Trzecia inicjatywa dotyczyła uzupełniania zasobów Witryny Wiejskiej:

 

Wszystkie projekty miały na celu promocję wykorzystania technologii informacyjnych w społecznym i ekonomicznym rozwoju małych społeczności poprzez realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

 

2007-07-27