Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Debaty i konferencje

Technologie informacyjne w rozwoju lokalnym - perspektywy

 9 i 10 czerwca 2006 we Wrocławiu, w Pałacu Akademii Rolniczej odbyła się konferencja „Technologie informacyjne w rozwoju lokalnym - perspektywy” organizowana przez Fundację Wspomagania Wsi przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Głównym celem konferencji była popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w rozwoju społeczności wiejskich, m. in. poprzez zaprezentowanie jednego z praktycznych przykładów wdrożeń wypracowanych w ramach programu e-VITA (w gminie Stoszowice). Przedstawione zostały możliwości finansowania rozwoju infrastruktury IT na wsi.

 

W ramach konferencji po raz pierwszy spotkali się wspólnie uczestnicy drugiej edycji programu e-VITA.

 

Wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i informatycy spotkali się, aby pogłębić swoją wiedzę na temat programu e-VITA oraz poszczególnych jego elementów, a także poznać dokładny harmonogram działań. Spotkanie było czasem nauki i pracy podczas warsztatów, ale równocześnie okazją do poznania się wzajemnie i nawiązania nowych kontaktów, które na pewno będą pomocne w trakcie realizacji programu. I właśnie okazję do wymiany dotychczasowych doświadczeń w działaniach na rzecz informatyzacji swoich gmin, wszyscy podkreślali zgodnie jako jeden z najcenniejszych aspektów spotkania.

 

9 czerwca rozpoczęła sięotwarta część konferencji podczas wykładów zaprezentowane zostały perspektywy finansowania projektów na budowę infrastruktury IT:

  • plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce przeznaczonych na rozwój infrastruktury teleinformatycznej w latach 2007-2013,

  • prefinansowanie projektów z funduszy UE w formie pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Zobacz również:

 

 

Druga część plenarnych wystąpień poświęcona była porównaniu szans, jakie stwarza wykorzystanie IT w rozwoju społeczności miast i wsi. Tematy poruszone w tej części to:

  • wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju Wrocławia,

  • rola technologii informacyjnych w rozwoju społecznym miast i wsi,

  • wykorzystanie IT w gminie Stoszowice.

 

 

Zobacz prezentacje:

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Stoszowicach. W gminie Stoszowice w ramach programu e-VITA została wybudowana sieć teleinformatyczna, dzięki której wszystkie instytucje samorządowe uzyskały szerokopasmowy dostęp do Internetu (korzystają m.in. z telefonii IP). W oparciu o sieć teleinformatyczną działa portal - gminna platforma edukacyjna. Sieć pozwala na realizację nowatorskich projektów edukacyjnych: organizowane są m. in. lekcje języka angielskiego z udziałem angielskojęzycznych nauczycieli kontaktujących się z uczniami przez Internet. Większość mieszkańców Stoszowic uzyskała możliwość dostępu do Internetu drogą radiową.

 

 

Drugiego dnia konferencji ekspertki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Marta Cerkownik, Lidia Idzikowska, Magdalena Kasprzak i Katarzyna Papież-Pawełczak) podzieliły się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem związanym przygotowywaniem oraz poprawnym wypełnianiem formularzy przy aplikowaniu o dotację na budowę infrastruktury teleinformatycznej do funduszy UE. Fundusze strukturalne w Polsce

2012-09-11