Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Strzelin

 

W związku z problemami w realizacji programu e-VITA II na terenie gminy Strzelin, Władze Gminy, Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności uzgodniły decyzję o zakończeniu współpracy.

 

Samorząd Gminy Strzelin, który przyjął rolę lokalnego lidera w programie e-VITA II uznał, że nie jest obecnie gotowy do prowadzenia tego przedsięwzięcia. Na przeszkodzie stanęły problemy kadrowe w Urzędzie Gminy i mniejsze od początkowo deklarowanego zainteresowanie mieszkańców gminy i lokalnych organizacji proponowanymi działaniami. Brak informatyka uniemożliwił zaplanowanie budowy sieci radiowej. Małe zainteresowanie lokalnych organizacji uniemożliwiło utworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu poza miastem Strzelin. Frekwencja na spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach programu w gminie Strzelin była wyjątkowo niska.


Przykład Gminy Strzelin pokazuje, że informatyzacja gminy Metodą e-VITA nie ma szans powodzenia bez znacznego zaangażowania ze strony lokalnych instytucji i organizacji.

 

Wsparcie udzielone gminie Strzelin w ramach programu e-VITA II objęło przygotowanie strategii informatyzacji gminy oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych liderów z zakresu tworzenia projektów i możliwości wykorzystania Internetu. Lokalni szkoleniowcy mieli okazję poszerzyć wiedzę o tym, jak uczyć dorosłych korzystania z komputerów i Internetu. Udzielone wsparcie jest dobrym punktem wyjścia do dalszych, samodzielnych działań Gminy i lokalnych organizacji, związanych z rozwojem wykorzystania IT.

 

Klara Malecka
Kierownik Programu

2008-08-17