Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Wykorzystanie umiejętności

W ramach drugiej edycji programu przeprowadzono kilka inicjatyw mających na celu stworzenie zasobów (czyli stron internetowych, baz danych) z których korzystać będą mogli mieszkańcy ‘evitowych’ gmin i pozostali zainteresowani.

Pierwszą inicjatywą był konkurs projektów „Internet w rozwoju lokalnym”, który zorganizowała Fundacja Wspomagania Wsi.  Do udziału w nim zaproszono organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu 13 gmin objętych programem e-VITA II. Konkurs ogłoszono dwukrotnie – w maju oraz czerwcu 2006 roku. W sumie wpłynęło 50 wniosków, z czego dotację przyznano 23 organizacjom i grupom nieformalnym. W ramach konkursu powstały 23 strony internetowe a 133 osoby wzięły udział w warsztatach dotyczących obsługi Internetu, budowania stron www i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Drugą inicjatywą w programie było zaprojektowanie i oddanie do użytku gminnej internetowej tablicy ogłoszeń - www.i-jarmark.pl. Serwis pełnił rolę miejsca wymiany towarów, usług i wiadomości (plotek). W okresie realizacji programu e-VITA II zarejestrowało się w serwisie 533 użytkowników, którzy zamieścili 800 ogłoszeń.

Gminna Platforma Edukacyjna (GPE) powstała w pierwszej edycji programu e-VITA. Cztery gminy uczestniczące w drugiej edycji programu uruchomiły GPE w swoich szkołach. Platforma ma na celu wsparcie procesu nauczania w szkołach, jest platformą współpracy między samorządem, szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 

2008-12-27