Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Czy Internet zmieni polską wieś? Wyróżnienie dla gminy Zawady

 

intro  |  rozmowy z uczestnikami  |  wyróżnienie UKE dla Zawad  |  radio WNET

 

 

Podczas 13 konferencji „Miasta w Internecie” wręczono Złote@ - prestiżowe nagrody dla najlepszych samorządów lokalnych i regionalnych – liderów rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

 

 

 

W kategorii Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu organizowanej pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla gminy Zawady, przede wszystkim, za wypełnienie białej plamy na mapie dostępu do Internetu w terenie wiejskim oraz za efektywność projektu (zapewnienie dostępu dla 1000 mieszkańców przy wykorzystaniu bardzo niewielkich nakładów finansowych), a także za umiejętność skutecznej organizacji współpracy z wieloma partnerami. Gmina Zawady jest uczestnikiem Programu e-VITA.

 

 

 

Do konkursu w tej kategorii zgłoszono 40 urzędów gminnych i miejskich oraz starostw powiatowych. Jury konkursu oceniało stan rozwoju elektronicznej administracji w zgłoszonych jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie uzyskanych danych o zakresie prac organizacyjnych i inwestycji, prowadzonych przez władze lokalne w oparciu o plany i programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Po uwagę była brana również jakość i użyteczność serwisów internetowych oraz rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną przez urzędy.

 

Jury zwróciło uwagę, iż okres ostatnich dwunastu miesięcy nie zaowocował widocznym rozwojem gminnych, miejskich, i powiatowych systemów informacji udostępnianych w Internecie. Samorządowe portale internetowe pozostały w zasadniczej większości domeną publikacji informacji urzędowych oraz udostępniania e - usług określonych z punktu widzenia administracji, nie użytkownika. Samorządy lokalne w niewielkim stopniu zajmowały się określaniem swoich strategicznych programów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co powoduje, iż w Polsce większość z nich nie posiada opartych na konsensusie społecznym i partnerstwie lokalnym programów e-rozwoju.

2010-08-23